De gemeente Delfzijl gaat een nieuw asielzoekerscentrum bouwen aan de rand van de wijk Tuikwerd. 

Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Het nieuwe centrum moet de huidige opvang aan het Zwet vervangen. Er komt ruimte voor zo´n 672 asielzoekers in het nieuwe gebouw. De nieuwbouw komt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA kampt met ruimtetekort voor asielzoekers. 

Om de omwonenden en ondernemers in in de wijken Tuikwerd, Tuikwerderrak en Doklanden te betrekken bij het plan voor het nieuwe opvangcentrum, roept de gemeente samen met het COA een klankbordgroep in het leven. 

Over twee tot drie jaar moet het gebouw klaar zijn. Tot die tijd wordt het aantal plekken in de huidige opvang tijdelijk uitgebreid. 

Het collegebesluit voor het nieuwe opvangcentrum wordt in maart voorgelegd aan de gemeenteraad.