De gemeente Groningen neemt extra energiebesparende maatregelen in elf van haar eigen gebouwen. Dat levert ruim 34.000 euro per jaar aan energiebesparing op.

Het gaat om isolatie van de verwarmingsinstallaties, zoals leidingen en afsluiters. Het plan maakt onderdeel uit van het programma ‘Groningen geeft energie’. Het doel hiervan is om de gemeente in 2035 geheel energieneutraal te maken. Dat betekent dat er dan geen fossiele brandstoffen meer nodig moeten zijn voor de energievoorziening. De gemeente wil het goede voorbeeld geven door het eigen vastgoed ook energieneutraal te maken.

Door de nu aangekondigde energiebesparende maatregelen wordt warmteverlies tijdens het transport tot een minimum beperkt en dus energie bespaard. De gemeente begint met elf grote verbruikers. Het gaat om sporthal De Brug, Sporthal Beijum, de muziekschool, de brandweerkazernes aan de Diamantlaan en de Sontweg, het stadhuis, de Stadsschouwburg, de Oosterpoort en het hoofdgebouw van Iederz. Ook de gemeentelijke kantoren aan het Gedempte Zuiderdiep en Hanzeplein staan op de lijst.

Voor de energiebesparende maatregelen is een investering van 71.000 euro nodig.