De Rijksuniversiteit Groningen heeft in Leeuwarden een elfde faculteit geopend. Die krijgt de naam University of Groningen/Campus Fryslân mee.

Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen zaterdag op haar website.

Het is voor het eerst sinds de sluiting van de universiteit van Franeker dat er weer universitair onderwijs is in Friesland. Dat is inmiddels al 200 jaar geleden.

University of Groningen/Campus Fryslân in Leeuwarden wordt officieel de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Prof. dr. Jouke de Vries wordt per 1 mei 2015 benoemd als decaan van deze faculteit. Gedeputeerde van Friesland Jannewietske de Vries en collegevoorzitter van de RUG prof. dr. Sibrand Poppema presenteerden hun plannen in Leeuwarden.

Poppema is blij met de samenwerking in Friesland: “We willen onze positie als universiteit van het noorden versterken door in een hechte samenwerking met de hogescholen in Leeuwarden gebruik te maken van de bestaande infrastructuur hier in de regio. Tegelijkertijd voorzien we daarmee het noorden van een stabiele en duurzame kennisinfrastructuur. We investeren in kennis en banen. Dat levert ons meer binding met de regio op, meer masterstudenten en onderzoek.”