Het Hoofdstation van Groningen gaat volledig op de schop. Vrijdag zijn de plannen voor het nieuwe treinstation gepresenteerd. 

Ineke van Gent (NS), Jan Mulder (ProRail) wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mark Boumans maakten de plannen bekend. Het gaat om een ingrijpende opknapbeurt van het Hoofdstation, die een investering vergt van 275 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2016 en zijn gereed in 2021.

Belangrijkste onderdelen van de ingreep betreffen de aanleg van een voetgangerstunnel en een fietstunnel onder de sporen door. Daardoor komt er een verbinding van de zuidzijde van het station, onder het station door naar het Noorden, tot aan het Stationsplein.

Aan de zuidzijde van het station, direct grenzend aan de voetgangerstunnel, komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 5000 fietsen.

Perrons

Vorig jaar al was bekend gemaakt dat het Hoofdstation zal worden uitgebreid met sporen, perrons en een perrontunnel.

Uitgerekend is nu dat daarmee de verwachte groei van reizigers straks goed kan worden opgevangen.
In de plannen is ook rekening gehouden met de mogelijke verhuizing van het busstation naar de zuidkant van het Hoofdstation. Bij deze nieuwe zuidentree is ook ruimte gereserveerd voor winkels en reizigersvoorzieningen.

Volgens wethouder Paul de Rook is er nog geen besluit genomen over de vraag of het Stadsbalkon zal verdwijnen. Zeker is wel dat het grote tekort aan fietsenstallingen zal worden opgeheven: ook aan de oostflank van het Stationsplein komen nog 2200 stallingsplaatsen.