Minister Kamp is bereid om de gaskraan dicht te draaien als blijkt dat dit volgens het Staatstoezicht op de Mijnen nodig is om de veiligheid te waarborgen.  

Dat zegt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamp laat weten dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) elk half jaar een rapport moet opstellen over de seismiciteit in combinatie met de veiligheid. ‘Als blijkt dat er een aanleiding is, dat zal ik het volume van de gaswinning heroverwegen’, zegt Kamp.

De brief is een antwoord op vragen uit de Kamer die de minister vroegen om op papier te zetten op welke manier hij zou overwegen om de gaskraan al dan niet verder dicht te draaien. Kamp liet in de brief weten dat het veiligheidsrisico uitgangspunt was van zijn definitieve gasbesluit.

Hij keek ook naar het belang van het Groningse gas voor de Nederlandse huishoudens en laat weten dat het dichtdraaien van putten in Loppersum daar ook het gewenste effect lijkt te hebben. Ook al is er geen wetenschappelijk bewijs dat het dichtdraaien van de gaskraan ook zorgt voor minder bevingen.

De PvdA liet eerder al weten dat ze vinden dat de gaskraan dicht moet als dat nodig is om de veiligheid te waarborgen.