Er komen steeds minder muskusratten voor in de provincie Groningen. Medewerkers van waterschap Noorderzijlvest vingen dit jaar zesduizend minder muskusratten dan in 2013.

Er werden dit jaar 17.455 muskusratten gevangen. In 2013 ging het nog om ruim 23.500 dieren. En dat terwijl er volgens het waterschap wel meer vangmiddelen gebruikt zijn.

Het bewijst dat de muskusrattenpopulatie in Groningen is gedaald, zegt het waterschap. Noorderzijlvest spreekt van ‘goed nieuws’ omdat de provincie Groningen de meeste overlast heeft van de muskusrat.

Muskusratten zijn een gevaar voor dijken en oevers omdat ze hier holen en gaten in graven. Noorderzijlvest heeft 22 muskusrattenbestrijders in dienst om de dieren te vangen en te doden.