Inwoners van de gemeente Groningen hebben in 2013 minder afval aan de weg gezet dan in het jaar ervoor. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

In 2013 produceerden inwoners van de gemeente Groningen gemiddeld 7,8 kilo afval per week. Daarmee produceerden Groningers minder afval dan de gemiddelde Nederlander. 

Opvallend is het aanbod van GFT-afval in de stad. Nergens in de provincie Groningen wordt zo weinig GFT-afval aangeboden als in de stad Groningen. Ook wordt er door inwoners van de stad minder oud-papier en karton aangeboden dan elders in de provincie. 

Afval scheiden

Uit informatie van de gemeente Groningen blijkt dat 54% van het afval uit Groningen gescheiden wordt. 39% van de scheiding doen de inwoners zelf, het andere deel wordt gedaan in de fabriek van afvalverwerker Attero. Uiteindelijk moet het percentage gescheiden afval omhoog in de gemeente omhoog. 

De gemeente hield daarom in december een onderzoek onder bewoners om te weten te komen hoe afval beter gescheiden kan gaan worden. De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2015 besproken in de gemeenteraad.