De vwo-opleidingen van middelbare scholen in de provincie Groningen presteren beter dan voorgaande jaren.
 

Dat meldt de Inspectie voor het onderwijs.

Uit de laatste inspectie blijkt dat veel vwo-afdelingen zich hebben verbeterd. Ook de havo en het vmbo lieten een verbetering zien. Er is in de provincie geen zwakke opleiding meer te vinden. 

Voorgaande jaren zakten teveel vwo-leerlingen van Groningse middelbare scholen voor hun examen. Gemiddeld bleven meer leerlingen zitten en haalden Groningse vwo-scholieren lage cijfers. De inspectie beoordeelde enkele scholen als ‘zwak’ of zelfs ‘zeer zwak’.

Wat betreft het middelbaar onderwijs zit Groningen in de middenmoot. Van de 109 onderzochte middelbare scholen worden er nog negen als 'zwak' aangemerkt.