De gemeente Groningen krijgt de komende jaren extra geld van het Rijk om de werkgelegenheid in de Thuiszorg op peil te kunnen houden.

Dat meldt RTV Noord.

Door bezuinigingen lopen veel medewerkers in de thuiszorg het risico om hun baan te verliezen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen konden gemeenten aankloppen bij het Rijk voor financiële steun.

Groningen heeft dat gedaan en krijgt nu 750.000 euro toegewezen voor het komende jaar. Daarnaast heeft het Rijk voor 2016 een extra bedrag van twee miljoen euro toegezegd.

Het extra budget voor komend jaar wordt gestoken in een nieuwe was – en strijkservice. Mensen moeten voortaan zelf regelen dat hun was wordt gedaan, maar worden in de kosten daarvan financieel ondersteund door de gemeente.

In 2016 zal het geld gaan naar mensen voor wie de huishoudelijke hulp in dat jaar komt te vervallen. Zij zullen dat dan zelf moeten inkopen. Dankzij het extra geld krijgen zij nu alsnog een bijdrage in de kosten.