De gemeente Groningen gaat met inwoners van de stad in gesprek over wat ze vinden van de inzameling en het scheiden van afval.

Dat meldt de gemeente Groningen woensdag.

De gemeente wil meer afval gaan scheiden, omdat er nu veel belangrijke herbruikbare grondstoffen verloren raken. Die komen in restafval terecht, dat wordt verbrand. “Dat is jammer, want aan veel grondstoffen is een tekort”, aldus de gemeente.

Volgens de gemeente wordt in Groningen 54 procent van het afval gescheiden. De Stadjers scheiden zelf 39 procent van het afval aan huis en de rest wordt gescheiden door de scheidingsfabriek van Attero. In 2015 is er een landelijke doelstelling dat 65 procent van het afval gescheiden moet worden. In 2020 is dat percentage zelfs 75 procent. 

Door een enquête uit te zetten onder het zogeheten Stadspanel, die inmiddels 12.000 leden kent, hoopt de gemeente duidelijk te krijgen hoe de inzameling en het scheiden van afval kan worden verbeterd. In 2015 wordt het onderdeel besproken in de gemeenteraad.