Bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen krijgen geregeld bedrijven aan de deur die beloven het aanvraagproces van de 4000 euro compensatiegeld uit handen te nemen.

Dat zei voorzitter Jacques Wallage dinsdagavond tijdens een bijeenkomst van de Dialoogtafel Groningen.

Ter compensatie van de aardbevingsschade in het gebied kunnen duizenden Groningse huiseigenaren aanspraak maken op een bedrag van 4000 euro voor de verduurzaming van hun woning.

Een aantal bedrijven is daarop ingesprongen door in het aardbevingsgebied langs de deuren te gaan. Zij bieden aan te helpen bij de aanvraag van het compensatiebedrag en schrijven tegelijkertijd een offerte voor eenzelfde bedrag uit.

De Dialoogtafel raadt iedereen af om hun aanvraag voor de 4000 euro uit handen te geven. De verleiding om hulp bij de aanvraag te accepteren, zou vooral groot zijn bij mensen die niet met het internet overweg kunnen. “Maar we willen er op wijzen dat men ook nog gewoon per telefoon of post een aanvraag kan indienen”, aldus Wallage.