Stadjers met een laag inkomen die door een chronische ziekte of handicap extra kosten maken in hun levensonderhoud, krijgen volgend jaar 260 euro van de gemeente Groningen.

De regeling, die wordt betaald uit geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld, vervangt twee afgeschafte rijksregelingen: de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) en de compensatieregeling voor het verplicht eigen risico in de zorgverzekering (CER).

Omdat de gemeente maar een derde krijgt van het geld dat eerder voor deze regelingen beschikbaar was, komt niet iedereen voor de nieuwe bijdrage in aanmerking. Het stadsbestuur heeft er daarom voor gekozen om de vergoeding alleen te verstrekken aan Stadjers met een laag inkomen (maximaal 120 procent van het sociaal minimum).