De gemeente Groningen gaat mogelijk vluchtelingen opvangen in nieuwbouwwoningen. Het gaat dan om asielzoekers die op de vlucht zijn voor de terreur van Islamitische Staat (IS).

Dat meldt de gemeente donderdag.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B en W afgelopen tijd geïnventariseerd welke opvangmogelijkheden er in de stad zijn.

Daarbij werd nauw overleg gevoerd met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ondertussen inventariseerde de gemeente ook de voorraad aan leegstaande school- en kantoorgebouwen.

Nieuwe woningen

Omdat het verbouwen en geschikt maken van kantoorgebouwen ingrijpend en duur is, gaat de voorkeur van het COA uit naar nieuwe woningen. Die kunnen na het vertrek van de asielzoekers omgebouwd worden tot woningen voor studenten en jongeren.

De gemeente heeft al één nieuwbouwlocatie op het oog. Het COA onderzoekt nog of het mogelijk is hier vluchtelingen onder te brengen. De gemeente maakt de plek bekend als het COA deze plek geschikt vindt.

Volgens de gemeente gaat het om opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus.