De gemeente Groningen en ondernemers ondertekenen zondagmiddag een convenant waarin komt te staan hoe ze samen gaan werken aan het versterken van deeconomie en de werkgelegenheid in de stad.

Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant.

Het zogeheten Convenant Ondernemend Groningen wordt zondag in de Euroborg ondertekend voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen – NAC Breda. In het convenant staan een aantal doelen, thema's en acties. De ondernemers en de gemeente willen ook meer gaan samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen.

De Groningen City Club, de bedrijvenverenigingen VBNO, VBGW, VBZO, het Fonds Ondernemend Groningen, VNO-NCW Noord, MKB Noord én de gemeente Groningen ondertekenen het convenant en laten daarmee zien dat ze het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Groningen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien.