Nieuwe vogelsoorten in Groningen

Er hebben zich een aantal nieuwe vogelsoorten gevestigd in Groningen.

Dat blijkt uit een rapport over de toestand van de Groningse natuur en landschap, zo meldt de provincie Groningen. Volgens de provincie begint het natuurbeleid zijn vruchten af te werpen. Zo hebben zich in het Zuidlaardermeergebied zijn zeer zeldzame sterns gevestigd en stijgt het aantal Noordse sterns aan de kust. Voor het eerst in lange tijd broeden er ook weer kemphanen in de Onner- en Oostpolder.

Uit het rapport blijkt verder dat de veldleeuwerik zich weet te handhaven en dat ook de Grauwe Kiekendief, een roofvogel die het moet hebben van muizen in akkerbouwgebieden, het goed doet.

Niet met alle vogels gaat het goed. Zo gaat de stand van weidevogels in landbouwgebieden weliswaar minder snel achteruit dan eerst, maar is er van herstel nog weinig sprake.

Lees meer over:
Tip de redactie