De gemeente Groningen gaat de strijd aan met werkloosheid. De gemeente heeft daarvoor een Europese subsidie aangevraagd.

De gemeente wil de subsidie van het Europees Sociaal Fonds gebruiken voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ook wil Groningen werkzoekende 55-plussers en langdurig werklozen ondersteunen.

Het geld is aangevraagd namens de arbeidsmarktregio Groningen waarin 27 gemeenten en het UWV samenwerken. De gemeenten hebben gezamenlijk voor ruim 10 miljoen euro aan subsidie aangevraagd.

Voorwaarde om subsidie te krijgen is dat gemeenten zelf hetzelfde bedrag investeren. Daarom lukt het in Nederland niet overal om aanvragen tijdig in te dienen. Onlangs riepen minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma gemeenten op om het Europese geld niet te laten liggen.