Geen enkele van de 23 Groningse gemeenten haalt de deadline voor het inkopen van jeugdzorg in het nieuwe jaar.

Dat meldt RTV Noord.

Jeugdzorg is nu nog een verantwoordelijkheid van het Rijk, maar dat komt in 2015 op het bordje van de gemeentes te liggen. Voor 1 november moeten de gemeenten eigenlijk contracten hebben gesloten met de instellingen die volgend jaar zorg gaan bieden.

Het Programmabureau Transformatie Jeugdzorg denkt dat vlak na 1 november de contracten zullen worden getekend. Veel gemeentes hebben al een overeenstemming, maar de gesprekken moeten nog afgerond worden.

Zaken op orde

Op 5 november is de officiële ondertekening van de overgang van de jeugdzorg en dan zal blijken welke gemeenten hun zaken op orde hebben. Als dat niet zo is, kan het Rijk ingrijpen. Zij kopen dan de zorg in en sturen de rekening door. Op die manier wil het kabinet er zeker van zijn dat de zorg wordt gecontinueerd.