De Groninger Bodem Beweging (GBB) wil dat er een door de NAM bekostigde uitkoopregeling komt voor bewoners van het Groningse aardbevingsgebied.

Dat meldt de belangenorganisatie voor bewoners van het gebied.

Volgens de GBB zijn er veel Groningers die om dringende redenen moeten of willen verhuizen, maar dat niet kunnen omdat hun woning overkoopbaar is of fors in waarde is gedaald. Om deze mensen tegemoet te komen, moet er een uitkoopregeling komen die vergelijkbaar is met die in het Noord-Brabantse dorp Moerdijk, zo bepleit de organisatie.

De woningen in Moerdijk zijn fors in waarde gedaald door een snelle groei van de industrie in het dorp en de hinder die deze groei met zich heeft meegebracht. Om de bewoners te compenseren, is een pakket aan maatregelen vastgesteld. Een daarvan maakt het voor bewoners mogelijk om hun woning voor 95 procent van de taxatiewaarde aan de gemeente te verkopen.

“Net als in de Moerdijkregeling dient de uitkoopregeling gepaard te gaan met investeringen in economische kansen en leefbaarheid”, aldus de GBB. “Dit om het vertrouwen van bewoners in de toekomst van de regio een steuntje in de rug te geven en de motivatie om te blijven te vergroten.”