De stad Groningen wordt opgedeeld in vijf gebieden die elk een eigen wijkwethouder krijgen.

Dat meldt de gemeente Groningen woensdag.

De vijf Groningse wethouders krijgen ieder een gebied toegewezen. Joost van Keulen (VVD) wordt wijkwethouder voor het stadsdeel Centrum en Roeland van der Schaaf (PvdA) zal het stadsdeel Oude Wijken onder zijn hoede nemen.

Wethouder voor het stadsdeel Zuid wordt Ton Schroor (D66),  terwijl Paul de Rook (D66) wijkwethouder in stadsdeel West wordt en Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) stadsdeel Oost onder zijn hoede neemt.

De verdeling van de stad onder de vijf Groningse wethouders is onderdeel van het gebiedsgericht werken waarover de collegepartijen afspraken hebben gemaakt in het coalitie-akkoord.

De wijkwethouders zullen de komende tijd elk in hun eigen gebied in gesprek gaan met de bewoners over wat er in de ‘wijken’ speelt. Aan de hand van deze signalen zullen zij in samenwerking met betrokken partijen activiteiten gaan ontplooien om de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken te vergroten, zo is het idee.