De waterschappen langs de Nederlandse kust bereiden zich voor op het hoge water. 

Door de combinatie van storm en springtij wordt erg hoog water verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend.

In Delfzijl bijvoorbeeld wordt een waterstand verwacht die circa 3 meter hoger is dan gebruikelijk. Daarom zullen de dijkdoorgangen bij Delfzijl dichtgaan, zo lieten waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's weten.

Dinsdagavond wordt besloten of ook dijkbewaking op woensdagochtend nodig is. In Friesland worden sluizen gesloten, terwijl andere juist afwateren om de waterstand te verlagen. De hoogste waterstand in de provincie wordt verwacht in Harlingen, van 3,10 meter boven NAP.

Texel

Waterschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland) neemt vooral op Texel maatregelen. Zo zal een weg worden afgesloten wegens verwachte wateroverlast en er worden voorbereidingen getroffen om tien gemalen dicht te doen. Waarschijnlijk zal ook de dijkdoorgang bij Den Oever dichtgaan. Er zijn extra mensen paraat voor patrouilles.

In Rotterdam wordt een aantal kades afgesloten, zoals de Nassaukade, Zuiddiepje, Boterdiep en de Oosterkade. In Dordrecht liggen meer dan tien locaties onder de maximaal verwachte waterstand van zo'n 2,06 meter boven NAP. Omdat huizen op de kades vooral op de hogere gedeeltes staan, is de kans dat het water de bebouwing bereikt niet zo groot. Bewoners van 'lage' panden wordt wel geadviseerd om alert te zijn.

Losse spullen

De veiligheidsregio Groningen adviseert mensen om losse spullen uit hun tuinen te verwijderen, omdat ze anders kunnen wegwaaien. Dat kan weer zorgen voor schade.