Het sluiten van een gratis huwelijk in de stad Groningen is de laatste jaren enorm in populariteit gestegen.

Dat stelt Carine Plantinga, gemeentelijk woordvoerder van Groningen, aan NU.nl.

"De laatste jaren was er een forse toename van het aantal gratis huwelijkssluitingen", zegt Plantinga. Het gaat daarbij om 35 procent van het totaal. "Vorig jaar zijn er 659 huwelijken en geregistreerde partnerschappen geweest, daarvan zijn er 235 gratis gesloten."

De gemeente heeft het aantal momenten om gratis te trouwen verminderd van vijf keer naar twee keer per week. De verwachting is daardoor dat het aantal in 2014 op honderd gratis huwelijken komt te staan in plaats van 220 in 2013.

Versobering

Volgens Joep van Schulten van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken versoberen gemeenten de ceremonie ook om de kosten binnen de perken te houden. Ook in Groningen is dat het geval.

"De plechtigheid beperkt zich tot de minimale wettelijke vereiste handelingen", aldus Plantinga. Het gratis huwelijk wordt gesloten aan de balie of in een spreekkamer. Daarbij is er geen ceremonie en zijn er enkel twee getuigen aanwezig.

Het trouwboekje is volgens de woordvoerder niet meer gratis. "Wel is er een kwijtscheldingsregeling voor minima", zegt de woordvoerder. Bij een gratis huwelijk draait de stad op voor de kosten die worden gemaakt. In Groningen worden die geschat op 93,20 euro per huwelijk.