Vanaf woensdag kunnen nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen uit zowel de Eemsdelta-regio als op de Zernike Campus een aanvraag indienen voor financiële steun.

Dat meldt Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de samenwerkingsorganisatie van de drie noordelijke provincies .

De ondernemers kunnen een financuiële bijdrage aanvragen via de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014). Deze is ingesteld op basis van de adviezen van de commissie Willems, die onderzoek doet naar het versterken van de Groningse chemische industrie. In totaal hebben de provincie Groningen en het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de RIG 2014.

Met de regeling moet een impuls worden gegeven aan nieuwe bedrijven of uitbreidingsprojecten in de Eemsdelta-regio en op de Zernike Campus. Hiermee wordt niet alleen de economische structuur versterkt; er worden ook banen gecreëerd, zo is de gedachte.

Aanvragen voor de ondersteuningsregeling kunnen vanaf vandaag (15 oktober) worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die de aanvragen zal beoordelen.