Het aantal tieners in de provincie Groningen daalt de aankomende tien jaar sterk. In de omgeving van Delfzijl neemt het 10- tot 20-jarigen naar verwachting zelfs met 21,4 procent af tot 4400 tieners.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In de rest van Groningen zal het aantal tieners afnemen met 11,9 procent tot 37.900. Dit percentage is ongeveer gelijk aan de landelijke afname. 

Bij de 10- tot 15-jarigen verwachten het CBS en het Planbureau een daling van ruim 1 miljoen nu naar 904.000 over 10 jaar. Dat is een afname van 11 procent.

Naast Delfzijl en omgeving is de afname van het aantal tieners in Nederland het grootst in de kop van Noord-Holland, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

Alleen in vijf regio’s in de Randstad verwacht het CBS nog een toename van het aantal tieners. Het gaat om de stadsregio Den Haag, Groot-Amsterdam, agglomeratie Haarlem, de Zaanstreek, Delft en het Westland.

Vergrijzing

Het CBS verklaart de daling in de meeste regio's door de sterke vergrijzing. Hoe ouder de bevolking wordt, hoe minder geboortes worden verwacht. Ook spelen verhuizingen van jongeren naar studentensteden een rol.

De daling in de regio's gaat volgens het CBS gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit van onder meer vervolgopleidingen, sport- en recreatievoorzieningen.