De provincie Groningen gaat er vanuit dat de Raad van State de natuurwetvergunning van de RWE-centrale in de Eemshaven gaat goedkeuren.

Dat meldt de provincie Groningen dinsdag.

De vergunning werd eerder door de Raad van State vernietigd omdat er geen duidelijkheid was over de gevolgen van de uitstoot. Volgens de provincie zijn die gevolgen nu wel duidelijk en zijn er geen belemmeringen om de vergunning van RWE in stand te houden.

De provincie moest van de Raad van State duidelijk maken wat de effecten van de uitstoot van kwik zouden zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat de kwikuitstoot niet leidt tot “significante effecten” op de Waddenzee.   

Verder gaat RWE per saldo meer stikstof uit de natuurgebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand verwijderen, dan de centrale uitstoot. Ze doen dat bijvoorbeeld door te maaien en te zorgen voor goed hakhoutbeheer.

De provincie denkt z’n huiswerk goed gedaan te hebben en verwacht dat de Raad van State besluit dat ze de reeds verleende vergunning in stand mogen houden. Daarmee zou er een einde komen aan de beroepsprocedures tegen de kolencentrale.