Een grote meerderheid in de Groningse gemeenteraad wil dat er een onoverdekte opening blijft in de te vernieuwen oostwand van de Grote Markt.

Er moet in elk geval geen tweede Naberpassage komen tussen de oostwand en het Groninger Forum. Dat bleek woensdagavond in de Groningse gemeenteraad.

B en W van Groningen zijn druk bezig met een definitieve invulling van de oostzijde. Het is steeds de bedoeling geweest dat bezoekers van de Grote Markt via een open doorgang in de oostwand naar het Groninger Forum kunnen lopen.

Maar volgens B en W zou het best kunnen zijn dat grote warenhuizen die zich aan de oostzijde willen vestigen toch een verbinding wensen tussen de panden aan weerszijden van de passage.

Dat leidde bij de Groningse gemeenteraad tot de vrees dat de passage zou veranderen in een voor het winkelend publiek zeer onaantrekkelijke tunnel, vergelijkbaar met de onlangs gesloopte Naberpassage op dezelfde plek.

Drie oppositiepartijen kwamen daarom een amendement, om elke overkapping van de doorgang in de nieuwe Oostwand onmogelijk te maken.

Maar, hoewel ook B en W niets voelen voor een tweede Naberpassage, liet het college toch weten dit amendement onverstandig te vinden. B en W willen in onderhandelingen met mogelijke huurders enige vrijheid houden. Wel deed het college de toezegging dat de gemeenteraad altijd het laatste woord zal krijgen over de invulling van de oostwand.