Stichting Dorpskerkconcerten Haren heeft zaterdagmiddag de Cultuurprijs, de Dickens Award, ontvangen tijdens een speciale bijeenkomst in de Harener dorpskerk.

Mevrouw Roline Berkhoff-Ormel en de heer Wim G. Mook, secretaris c.q. voorzitter van de stichting, ontvingen de prijs uit handen van cultuurwethouder, mevrouw Paula Lambeck.

Met de bijeenkomst werd het nieuwe culturele seizoen in Haren geopend met de Kunst- & Cultuurmarkt in de Harener dorpskom.

De jury oordeelde dat de stichting gedurende een kwart eeuw zich zeer succesvol heeft ingezet voor de verrijking van de cultuur in Haren. De toekenning van de Dickens Award 2014 wordt om die reden een passende erkenning geacht. Mevrouw Berkhoff en de heer Mook kregen extra aandacht van de jury.

"Zonder hun langdurige, niet aflatende en deskundige inzet, zouden de Dorpskerkconcerten met hun hoge kwaliteit en zijn constante aantal bezoekers niet die concerten zijn die nu met de Dickens Award zijn onderscheiden", aldus de jury.