De provincie Groningen investeert 40 miljoen euro in de versterking van de chemiesector in het Eemsdeltagebied.

Het heeft hiervoor de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2014 in het leven geroepen.

De subsidieregeling komt voort uit het actieplan ‘Chemiecluster op stoom’, dat zich richt op de verduurzaming van de chemische industrie en het creëren van nieuwe werkgelegenheid in de regio. Bedrijven kunnen gedurende vier jaar subsidies aanvragen voor investeringsprojecten die hier een bijdrage aan leveren.

Om uitvoering te geven aan de uitkomsten van het actieplan is een nieuwe organisatie in het leven geroepen. Deze zal onder andere een Utiliteiten Entiteit oprichten om het gebruik van de infrastructuur rond stoom, water en gas centraal te beheren.

Daarnaast gaan Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) met de chemiebedrijven in de regio samenwerken om nieuwe bedrijven naar de Eemsdelta te trekken.