De gemeente Groningen verwacht ergens in september de grens van 200.000 inwoners te passeren.

Stadjer nummer 200.000 meldt zich vermoedelijk in september, meldt het Dagblad van het Noorden dinsdag. In deze periode schrijven veel studenten zich in als inwoner.

Als Groningen meer dan 200.000 inwoners telt, heeft dat vooral invloed op de gemeentelijke politiek.

Als Groningen op 1 januari 2017 nog steeds meer dan 200.000 inwoners telt, worden bij de gemeenteraadsverkiezingen namelijk 45 gemeenteraadsleden gekozen. Nu zijn dat er 39.

De groei naar 45 raadsleden zou betekenen dat de raadzaal in het Stadhuis verbouwd moet worden. Als Groningen de 200.000 inwoners passeert, mogen er ook negen wethouders aangesteld worden. Nu is het maximum acht, al telt Groningen er vijf.

Op 1 januari van dit jaar telde de stad Groningen 198.281 inwoners.