In Groningen start een onderzoek naar het gebruik van waterstof als brandstof voor bussen.

Gedeputeerde Staten hebben dinsdagmiddag besloten opdracht te verlenen aan de Stichting Zero Emissie om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterstofpilot voor het busvervoer.

Dit komt voort uit een door Provinciale Staten in het kader van nieuw beleid beschikbaar gesteld bedrag van 225.000 euro voor nader onderzoek naar de verduurzaming van het openbaar vervoer.

Bij deze proef gaat het om elektrisch aangedreven bussen middels waterstof. Deze hebben geen schadelijke lokale uitstoot en de regionale werkgelegenheid kan hiermee worden gestimuleerd.