Het college van burgemeester en wethouders van Groningen willen het werk van de welstandscommissie in de toekomst aan ambtenaren overlaten.

Dat maakte de gemeente Groningen maandag bekend. Dit moet leiden tot grotere vrijheid voor burgers en ondernemers bij nieuwbouw of renovatie.

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een nieuwe werkwijze rondom de welstandstoetsing.

Per 1 oktober komt dit dan onder verantwoordelijkheid van de stadsbouwmeester. Groningen is daarmee de eerste gemeente in Nederland met een geheel ambtelijke inrichting van de welstandstoetsing.

In het coalitieakkoord hebben de collegepartijen afgesproken de ingezette lijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit door te zetten, welstandsregels te versoepelen en meer ruimte te geven aan inwoners en ondernemers om kansen te creëren en initiatieven te ontplooien.

Welstandstoetsers

Omdat een aantal leden van de huidige welstandscommissie per 1 oktober de maximale benoemingstermijn overschrijdt, is dit volgens het college hét moment om over te gaan naar een andere manier van werken, die aansluit bij deze nieuwe houding.

Groningen is de eerste gemeente in Nederland waar de welstandstoetsing geheel ambtelijk wordt ingericht. Een team gespecialiseerde welstandstoetsers zal onder leiding van de stadsbouwmeester een bijzondere, zelfstandige positie in de gemeentelijke organisatie krijgen.

Daarmee blijft de onafhankelijkheid en deskundigheid gewaarborgd. Het college verwacht dat de kosten van de welstandstoetsing op deze manier zullen dalen.