Het aantal dak- en thuislozen in de stad Groningen stijgt. De overlast die zij veroorzaken neemt daardoor toe. 

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Ondanks de zachte winter was het bezettingspercentage in de daklozenopvang met 106 procent extreem hoog.

Onder de buitenslapers bevinden zich veel drank- en drugsverslaafden. Ook zouden slachtoffers van de economische crisis een groeiende groep zijn. De daklozen veroorzaken onder meer geluidsoverlast en lopen onder invloed over straat.

Zowel de politie als de gemeente kunnen de toename niet met harde cijfers onderbouwen. De politie erkent wel dat agenten veel tijd kwijt zijn aan verwarde mensen op straat.