De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat in Friesland een bijzonder en vroeg-middeleeuws ‘zodenhuis’ herbouwen. Het gaat om de herbouw van een zodenhuis in Firdgum.

Het zodenhuis was in november vorig jaar deels ingestort.

Zodenhuizen kwamen veel voor in het Noord-Nederlandse kustlandschap, dat nog in open verbinding stond met zee. Dit gebied overstroomde vaak, maar het was wel een aantrekkelijk leefgebied.

Bij een zodenhuis worden de dakdragende muren uit op elkaar gestapelde graszoden opgebouwd. Er werden graszoden gebruikt omdat er geen bomen in het kustlandschap groeiden. 

Doel van de herbouw is om te kijken hoe het zodenhuis vroeger precies werd gemaakt. Het project is onderdeel van een promotieonderzoek naar vroegmiddeleeuwse bouwtradities, dat door Daniël Postma wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Terpencentrum

Het Terpencentrm van de universiteit leidt het project. Ook de provincie Friesland en het Yeb Hettinga Museum werken mee. Een team van vrijwilligers is gestart met de bouw van nieuwe zodenmuren en de houten kapconstructie. De bouw zal tenminste drie maanden gaan duren.