De gemeente Delfzijl trekt de stekker uit de aquariumattractie Wad & Zoo. Het educatieve aquarium moest een van de grote publiekstrekkers van Delfzijl worden en een impuls geven aan het toerisme.

De gemeente Delfzijl is al sinds 2010 in gesprek met de stichting Wad & Zoo over de plannen voor een aquariumattractie aan de Zeebadweg.

De stichting kon, zo meldt de gemeente Delfzijl, tot op heden echter niet aantonen dat zij het benodigde kapitaal voor de noodzakelijke investering bij elkaar kon krijgen.

Het college van B&W heeft daarom besloten te stoppen met de gesprekken. Nu de locatie aan de Zeebadweg daarmee vrijkomt, kan de gemeente starten met nieuwe plannen voor deze locatie. Dit is ook in lijn met de investerings- en actieplannen van de gemeente.

'Jammer'

Wethouder Hans Ronde vindt het jammer dat de plannen niet doorgaan. "Het zou een prachtige aanwinst voor Delfzijl zijn," zegt hij. "Aan de plannen is intensief en met veel enthousiasme gewerkt door de stichting en vele partners. Op dit moment is het helaas niet anders."

Het stichtingsbestuur heeft de gemeente medegedeeld dat zij zich toch zullen blijven inspannen voor de realisatie van het aquarium.