Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat verder met de voorbereiding van de bouw van een protonentherapiecentrum.

Dit ondanks het feit dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onlangs bekendmaakte protonentherapie bij slechts één centrum in Nederland in te willen gaan inkopen, terwijl minister Edith Schippers van Volksgezondheid aan vier centra een vergunning voor protonentherapie heeft verleend.

Het UMCG heeft de bouw van zijn protonentherapiecentrum gegund aan VolkerWessels bedrijf Visser & Smit Bouw. Dit bouwbedrijf kwam als beste uit de Europese aanbesteding en heeft ervaring met complexe projecten. De werkwijze van Visser & Smit Bouw sluit goed aan bij de visie die het UMCG heeft op het ontwikkel- en bouwproces.

Met de gunning is het UMCG klaar om te starten met de voorbereiding van de bouw van zijn protonentherapiecentrum. Vorige maand maakte het UMCG bekend dat het IBA heeft gekozen als leverancier voor protonentherapie-apparatuur.

Ook de financiering is rond. Om volgende stappen te kunnen zetten, is echter eerst zekerheid nodig over de contractering van protonentherapie door zorgverzekeraars.