De PvdA Statenfractie en FNV Noord gaan samenwerken om de werkgelegenheid in Oost-Groningen te verbeteren.

De fractie stelde vorige maand voor dat een speciale commissie de arbeidsmarktproblemen moest aanpakken, maar weinig partijen in de Provinciale Staten hadden daar oren naar. Daarom moest de PvdA op zoek naar andere partners.

De twee organisaties zijn momenteel in gesprek over het onlangs door de PvdA gelanceerde werkgelegenheidsplan. In het akkoord schetsen ze de voorwaarden om het gat tussen arbeidsvraag en -aanbod in Noord-Nederland te dichten.

FNV Noord pleit onder meer voor een speciale jong-en-oudregeling en wil dat provincie en gemeenten bij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid goed nadenken over de arbeidsmarkt.

Eind augustus

"We zien duidelijke kansen in de plannen van FNV", laat Statenlid Brunie Batterman in een verklaring weten. "Deze zomer zullen zij het een en ander doorrekenen en eind augustus presenteren ze de resultaten aan de politiek."

Toch blijft het wat de PvdA betreft niet bij deze ene partner. Fractievoorzitter Romke Visser: "Wij gaan voor een breed gedragen structurele aanpak. Daarvoor zijn meer partners noodzakelijk."