Groninger sportverenigingen moeten in 2014 en 2015 ongeveer 22 procent meer huur betalen voor accommodaties van de gemeente.

Het stadsbestuur wil zo tekorten van het budget sportsubsidies wegwerken. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een nieuwe manier om sporten te subsidiëren. Dat meldt OOG.

De gemeente geeft naar verwachting in 2014 en 2015 230.000 euro meer aan sportsubsidies uit, dan van te voren was begroot. Voor een deel wordt dat nu betaald door de huurverhoging. Het overige deel komt van bezuinigingen op onderhoud en investeringen.

In overleg met de sportverenigingen wordt er ondertussen gewerkt aan een nieuwe regeling sportsubsidies. De verenigingen willen subsidies loskoppelen van de huur, omdat dat alleen maar tot het rondpompen van geld leidt.