Hans Poll volgt Dirk Nijdam op als directeur van Marketing Groningen.

Nijdam gaat per 10 oktober fulltime aan de slag als directeur van het Groninger Forum.

Poll was sinds acht jaar adjunct-directeur van Marketing Groningen. Eerder was hij onder meer hoofd marketing van Dierenpark Emmen.

Marketing Groningen is het bureau voor toeristische ontwikkeling van de stad en provincie Groningen.