De gemeente verlengt de time-out voor het verlenen van onttrekkingsvergunningen voor de wijk Selwerd.

Dat betekent dat de woningmarkt in Selwerd voorlopig dicht blijft voor studentenkamers.

De time-out kwam er ooit omdat het aantal studentenkamers in Selwerd toenam. Dat leidde tot negatieve reacties van de buurtbewoners.

Het stadsbestuur wil nu met de bewoners van Selwerd in gesprek over thema’s die spelen in de wijk, zoals jongerenhuisvesting en particuliere kamerverhuur.

De resultaten van die gesprekken worden meegenomen in de plannen voor een nieuwe woonvisie van de gemeente.