Bij het opstellen van een uitvoeringsorganisatie voor schadeherstel in Groningen moet het belang van de inwoners centraal staan. Dit stelt Vereniging Eigen Huis in een brief aan de Dialoogtafel Groningen.

Schade aan woningen zou eerst moeten worden hersteld, wie wat betaalt moet later worden geregeld, vindt VEH. Bovendien stelt de vereniging dat de bewijslast moet worden omgekeerd: schade is aardbevingsschade tenzij kan worden aangetoond dat dat niet zo is.

Volgens VEH is het vertrouwen van inwoners van Groningen in schadeafwikkeling beschadigd. Dit kan alleen hersteld worden door een zelfstandig functionerende uitvoeringsorganisatie, die het belang van de bewoners centraal stelt.

Gedoe

Nu gaat er nog veel mis gaat bij de schadeafwikkeling. Kleine schade wordt vaak nog wel snel afgehandeld, maar bij schade met een grotere impact ontstaat gedoe, aldus VEH. De vereniging zou dan ook graag zien dat bij complexe zaken schade eerst wordt hersteld.

De financiële afhandeling door de betrokken instanties kan daarna worden geregeld. In de huidige Groningse praktijk worden mensen van het ene naar het andere loket gestuurd. Ook vindt er nu veel discussie plaats over de vraag of schade wel of niet door de aardbevingen is veroorzaakt.

Momenteel behandelt de NAM nog schadeclaims uit het bevingsgebied. Bewonersorganisaties en lokale en regionale bestuurders zijn daar niet blij mee, omdat de NAM een financieel belang heeft bij het betalen van zo min mogelijk schadevergoeding. Om deze reden is de Dialoogtafel Groningen opgericht. Bewoners, ondernemers, gemeenten, provincie, rijksoverheid en NAM bespreken hier verschillende belangen en invalshoeken rond gaswinning en proberen die met elkaar in balans te brengen.