Groningers verenigen zich rondom de aardbevingsproblematiek. Lokale ondernemers en inwoners uit het bevingsgebied hebben zich verenigd in een stichting die uitgaat van 'De Kracht van de Eigen Regio'.

De Stichting wil met regionale kennis en kunde invulling geven aan een Project Service Bureau. Voor een eerlijke verdeling van werkgelegenheid en "om de noden en het ongemak bij gedupeerden te erkennen en te vertalen in duurzame oplossingen en vertrouwen".

De Stichting zal als 'Platform Preventie en Herstel' haar diensten aanbieden aan de NAM.

"Een mooi initiatief", aldus William Moorlag, gedeputeerde bij de Provincie Groningen. "Het is goed dat de ondernemers uit het aardbevingsgebied zich mobiliseren en organiseren om de opgave die voor ons ligt goed aan te kunnen pakken, met een zo groot mogelijke inzet van juist de ondernemers uit het gebied zelf."

Aangesloten

Inmiddels hebben diverse (ook landelijk opererende) organisaties zich aangesloten bij het Platform. De Groningers lijken er klaar voor om zelf de klus te klaren. In een Stichting zonder winstoogmerk waar gedupeerden en lokale verbondenheid centraal staan. Maandag 7 juli aanstaande sluit de inschrijving bij de NAM.

De laatste tijd zijn er meerdere aardbevingen geweest in Groningen en omgeving. Deze worden in verband gebracht met de winning van aardgas in het gebied door de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM).