De gemeente Groningen heeft besloten om in het najaar van 2014 te starten met groot onderhoud aan de Woonschepenhaven in Groningen.

Hierbij gaat het om het uitbaggeren van de haven, het verbeteren van de steigers en het verbreden van de binnendijk tussen het Eemskanaal en het clubgebouw.  Na uitvoering van de werkzaamheden, krijgen de woonschepen hun oude ligplaats weer terug.

De gemeente en de Vereniging Woonschepenhaven Groningen (VWG) discussiëren al vele jaren over gebruik, onderhoud en beheer van de haven. Onderdeel van deze discussie is ook een nieuwe ligplaatsindeling in de haven. Helaas lukt het niet om daar overeenstemming over te bereiken met VWG.

Daarom heeft het college nu besloten de grote geplande opknapbeurt van de haven los te koppelen van een nieuwe ligplaatsindeling van de schepen. Hierdoor kan op korte termijn gestart worden met de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Aan de steigers wordt groot onderhoud uitgevoerd. Ze worden verbeterd en krijgen hierdoor een langere levensduur. In overleg met de bewoners krijgen de steigers geen leuning maar een uitklimvoorziening.

De bodem van de haven wordt uitgebaggerd tot een diepte van 1.40 meter. Alle schepen krijgen hun oude ligplaats terug en worden aangesloten op de riolering. Dat laatste is een wettelijke verplichting.

Aannemer

In het voorjaar van 2014 zijn drie aannemers geselecteerd die mochten bieden op de werkzaamheden. Eén van deze drie krijgt de opdracht. Leefbaarheid voor de bewoners tijdens de werkzaamheden, ervaring met het aanleggen van kabels en leidingen op steigers en baggeren in een omgeving met woonschepen zijn belangrijke voorwaarden om de definitieve opdracht te krijgen.

De aannemer dient het werk tevens uit te voeren, zonder de aanwezige zwaluwen en vleermuizen te storen.