Het Meldpunt Overlast & Zorg heeft in 2013 bijna 5400 meldingen binnengekregen. Dat is 9 procent meer dan het jaar ervoor.

Het Meldpunt is het centrale punt waar alle inwoners van Groningen terecht kunnen voor meldingen van overlast en zorg. De meest gemelde soort overlast is die van buren, namelijk 36 procent. Daarna komt zorg, met 17 procent. Daarbij gaat het vooral om overlast van personen met problemen op gebied van psychiatrie of verslaving.

De stijging betekent volgens de gemeente niet dat de overlast en vraag naar zorg in Groningen toenemen. Het kan ook zijn dat het Meldpunt steeds beter bekend wordt.