Provincie Groningen heeft een model vastgesteld voor boeren die hun bedrijf willen uitbreiden. 

Dat valt te lezen op de website van de ChristenUnie, die initiatiefnemer was van het model.

Het model houdt in dat boeren die hun bedrijf willen uitbreiden boven de twee hectare, toestemming hiervoor kunnen verdienen door hun bedrijf te verduurzamen.

Fractievoorzitter Van der Graaf van de ChristenUnie noemt het besluit een win-winsituatie. "Agrarische uitbreiding en dierenwelzijn of goed natuurbeheer worden vaak als tegenstellingen gezien," aldus Van der Graaf. 

"Met steun van de agrariërs en de natuurorganisatie wordt in onze provincie die tegenstelling doorbroken. Er komt nu ruimte voor agrarische ondernemers die willen investeren in hun bedrijf en tegelijkertijd worden de bedrijven duurzamer. Dat is absoluut een stap voorwaarts."

Uitbreiding

Onderdelen van dit 'Groninger Verdienmodel' zijn onder andere het verbeteren van dierenwelzijn, het beperken van de ammoniakuitstoot en het beheer van landschap en natuur. Als een bedrijf genoeg punten haalt en voldaan wordt aan de wettelijke eisen, kan het toestemming krijgen voor uitbreiding tot maximaal vier hectare.

Het Groninger Verdienmodel is nu alleen nog van toepassing op de melkveehouderijen. De ChristenUnie wil dat ook voor andere agrarische sectoren een Verdienmodel wordt vastgesteld.