De fractie van het CDA in Provinciale Staten van Groningen wil dat er alsnog onderzoek komt naar alternatieve locaties voor grootschalige windmolenparken.

De provincie Groningen heeft drie locaties heeft aangewezen voor grootschalige windparken: de Eemshaven, Delfzijl en de N33.

Bewoners, gemeenten en belangenorganisaties hebben een alternatieve locatie voorgesteld.

"Wij willen dat het College van Gedeputeerde Staten de lokale gemeenschap serieus neemt en onderzoek gaat doen naar de door de lokale partijen aangereikte alternatieve locaties voor windparken", aldus het CDA in een woensdag ingediende motie.