Aanvullend onderzoek is nodig voordat er een besluit kan worden genomen over een start- en landingsplaats voor helikopters in de Eemshaven. 

Dat adviseert een commissie milieu- effect rapportage (m.e.r.) aan de provincie Groningen.

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de helikopter start- en landingsplaats Eemshaven onderzoek te doen naar de effecten op geluid, veiligheid en natuur voordat een locatie wordt aangewezen.

Groningen Seaports wil in de buurt van de Eemshaven een helikopter start- en landingsplaats realiseren. Deze helikopterhaven moet de ontwikkeling van de offshore windindustrie gaan ondersteunen. De provincie Groningen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

De onafhankelijke commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer.

Het bevoegd gezag, in dit geval de provincie Groningen, besluit over het project.