Het tekort bij MartiniPlaza is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om bijna één miljoen euro.

Directeur Jan Geert Vierkant is daarom met onmiddellijke ingang geschorst en de Raad van Commissarissen van MartiniPlaza is teruggetreden.

Het stadsbestuur neemt het Vierkant kwalijk dat hij al in april wist dat het tekort niet 306.000 euro was, maar 989.000 euro.

Dat had de gemeente als enige aandeelhouder moeten weten. In mei werd namelijk nog besloten om MartiniPlaza subsidie te geven voor achterstallig onderhoud. Met de kennis van nu, was er waarschijnlijk een ander debat gevoerd.

De gemeente laat een onderzoek uitvoeren naar de financiële situatie van het multifunctionele centrum.