Het College voor de rechten van de mens vindt dat de overheid mensenrechten te weinig in acht neemt bij besluitvorming over gaswinning in Groningen. 

Dat blijkt uit een jaarlijkse rapportage met daarin vijftig aanbevelingen voor de regering.

"De gaswinning in Groningen veroorzaakt voortdurend schade en veel bewoners maken zich zorgen", zo schrijft het College.

"Zij vrezen verdere schade aan hun eigendom en bezit en vrezen ook voor persoonlijk letsel door vallend puin of instorting van een woning. Ernstige bedreigingen van de veiligheid of het leefmilieu in de woonomgeving vallen binnen de reikwijdte van het recht op bescherming van het privé-­ en gezinsleven."

In het rapport staat dat er bij de besluitvorming over gaswinning en het afhandelen van de schade onvoldoende aandacht is besteed aan de verplichtingen van de overheid als het gaat om de rechten van de mens.

De aanbeveling van het College luidt: "Neem de rechten van de mens, in het bijzonder het recht op bescherming van het privé-­ en gezinsleven, in acht bij de besluitvorming omtrent gaswinning en de afwikkeling van reeds ontstane schade."