Het Longfonds geeft drie onderzoeksprojecten van het Groningen Research Institute of Asthma and COPD (GRIAC) 2,2 miljoen euro subsidie. 

Het geld gaat naar onderzoek naar het ontstaan en de preventie van astma en naar longweefselherstel, meldt het UMC Groningen.

In het GRIAC doen onderzoekers van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar astma en de longziekte COPD. Eén team gaat kijken welke omgevingsfactoren invloed hebben op het ontstaan van astma. Per levensfase, van baby en peuters tot schoolgaande kinderen en pubers, zoeken zij naar manieren om astma te voorkomen.

Een ander team focust zich specifiek op het ontstaan van astma bij jonge kinderen. Voornaamste vraag is hoe het kan dat sommige kinderen wel astma krijgen en anderen niet.

Het derde team onderzoekt een proces dat zorgt voor de longontwikkeling in de baarmoeder en voor herstel na een longontsteking. Bij mensen met COPD blijkt dit proces niet goed meer te werken, waardoor de longen niet meer goed herstellen.

In Nederland hebben ruim een miljoen mensen een longziekte, zoals astma of COPD. De onderzoekers hopen te achterhalen hoe astma precies ontstaat zodat een behandeling ontwikkeld kan worden.