Oost-Groningse gemeenten zouden niet in de problemen moeten komen door hun financiële bijdragen aan de sociale werkvoorziening. 

Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op Kamervragen hierover.

Eerder deze maand luidde wethouder Hennie Hemmes van Pekela de noodklok: zijn gemeente zou net als Oldambt en Bellingwoude afstevenen op financiële curatele. De lokale overheden hebben volgens hem namelijk geen geld om de verliezen van werkvoorziening Synergon op te vangen.

"De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)", schrijft Klijnsma. "Naar de mening van de regering is het beschikbare financieel kader daarvoor toereikend."

Efficiency

Werkvoorzieningen krijgen vanaf 1 januari wel te maken met een 'efficiencykorting', aldus de staatssecretaris, maar dat zou geen problemen moeten opleveren omdat de organisaties kunnen besparen door anders te werken.

"De sociale werkvoorziening staat de komende jaren voor de opgave om de efficiency te verbeteren. Gemeenten dragen bij in de tekorten van de sociale werkvoorziening. De gemeenten krijgen voldoende middelen om de uitvoering van de Wsw te kunnen voorzetten."