Gemeentelijke herindelingen leveren geen financiële voordelen op. Dat concludeert het onderzoeksinstituut Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen in een artikel in vakblad ESB.

Het kabinet gaat ervan uit dat efficiencywinst door gemeentelijke herindeling een bezuiniging van 1 miljard euro per jaar oplevert.

Maar volgens Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is die aanname 'op drijfzand gebouwd'. Onderzoekers Maarten Allers en Bieuwe Geertsema vergeleken over een periode van 11 jaar de uitgaven per inwoner in gemeenten die wel en gemeenten die niet werden heringedeeld.

Daaruit blijkt dat herindeling niet leidt tot lagere uitgaven, ook niet bij de kleinste gemeenten. "Herindeling om financiële redenen is dus zinloos", aldus de onderzoekers.

De provincie Groningen is bezig met een gemeentelijke herindeling, waarbij de bestaande 23 gemeenten moeten opgaan in vijf nieuwe gemeenten. In diverse gemeenten is verzet gerezen tegen de plannen. De provincie streeft ernaar de herindeling af te ronden op uiterlijk 1 januari 2018.